Thông báo về việc đăng ký học môn GDQP-AN

03-12-2021 Hồ Diên Lợi

Hiện nay môn GDQP-AN còn trống nhiều tuần, từ tuần 04 đến tuần 20. Nhiều sinh viên năm 2 và 3 chưa đăng ký Online học môn GDQP-AN được do trùng lịch học.

Nếu các em trùng lịch học từ 4 buổi/tuần trở xuống thì lập danh sách, đăng ký mở lớp riêng, gửi về mail Khoa GDTC-QP, Khoa sẽ đề xuất tạo điều kiện mở lớp riêng cho các em học tập đúng tiến độ.

* Mail Khoa GDTC-QP: thechatquocphong@hitu.edu.vn

Bài viết khác