ĐIỂM THI MÔN GDTC ĐỢT 1 HK2 2023-2024 GV NGUYỄN THANH BÌNH

29-05-2024 Quản Lý

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf 1. Bong chuyen 1- Nhom HP 23400209 396 KB 11
2 pdf 1. Cầu lông 1- Nhom HP 23400810 763 KB 13
3 pdf 1. Cầu lông 1- Nhom HP 23400814 785 KB 12
4 pdf 1. Cầu lông 1- Nhom HP 23400824 188 KB 10
5 pdf 1. Cầu lông 1- Nhom HP 23400830 180 KB 11

Bài viết khác