LIÊN HỆ KHOA THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

Mọi đóng góp hoặc thắc mắc xin liên hệ với Khoa Thể Chất - Quốc Phòng

- Văn phòng khoa:

- Email: thechatquocphong@hitu.edu.vn

- Địa chỉ: Số 20 - Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B - Thành Phố Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.37313631

Liên hệ

21-11-2021 Hồ Diên Lợi