ĐIỂM THI MÔN GDQP-AN NHÓM 3, 8, 13, 18, 23, 28, 41 HK1 2022-2023 GV NGUYỄN THANH HÀ

16-12-2022 Quản Lý

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf QPAN NHÓM 03 HK1 2022-2023 445 KB 62
2 pdf QPAN NHÓM 08 HK1 2022-2023 389 KB 62
3 pdf QPAN NHÓM 13 HK1 2022-2023 348 KB 62
4 pdf QPAN NHÓM 18 HK1 2022-2023 425 KB 63
5 pdf QPAN NHÓM 23 HK1 2022-2023 394 KB 59
6 pdf QPAN NHÓM 28 HK1 2022-2023 394 KB 62
7 pdf QPAN NHÓM 41 HK1 2022-2023 387 KB 73

Bài viết khác