ĐIỂM THI MÔN GDQP-AN NHÓM 1, 6, 11, 16, 21, 26 HK1 2022-2023 GV NGUYỄN TRUNG LỤC

16-12-2022 Quản Lý

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf QPAN NHÓM 01 HK I 22_23 1 MB 124
2 pdf QPAN NHÓM 06 HK1 2022-2023 1 MB 84
3 pdf QPAN NHÓM 11 HK1 2022-2023 629 KB 73
4 pdf QPAN NHÓM 16 HK1 22_23 628 KB 69
5 pdf QPAN NHÓM 21 HK I 22_23 1.011 KB 88
6 pdf QPAN NHÓM 26 HK1 2022-2023 1.021 KB 81

Bài viết khác