Thông báo | Khoa Th? ch?t qu?c pḥng- Tru?ng Cao Đ?ng Công Thuong TP.HCM

THÔNG BÁO ĐANG KÍ MÔN H?C GDTC T? KHÓA K41 TR? ĐI

Đi?u ch?nh môn h?c GDTC t? khóa 41 tr? v? sau,

h?c môn GDTC có 2 ph?n t? ch?n v?i các n?i sau.

Xem ti?p...

 

TH?I KHÓA BI?U GI?NG D?Y MÔN GDQP-AN

CÁC B?N SINH VIÊN DOWN TH?I KHOÁ BI?U GI?NG D?Y MÔN GDQP-AN.

BÀI GI?NG CHÍNH TR? Đ?U KHÓA

Các b?n down v? d? xem bài h?c chính tr? d?u khóa

Thay d?i ngày tham quan công ty Gameloft

Thông báo t? công ty GameLoft thay v́ nhu d? ki?n s? t? ch?c tham quan vào ngày 15/05/2014. Nhung v́ ngày hôm dó phía công ty b?n, nên s? d?i sang ngày khác

Xem ti?p...

Đang kư tham quan công ty Gameloft ngày 15/05/2014

Đ? t?o di?u ki?n cho sinh viên nam cu?i trong quá tŕnh h?c t?p có cái nh́n th?c t? v? công vi?c và môi tru?ng làm vi?c trong tuong lai, Khoa CNTT ph?i h?p v?i công ty Gameloft t? ch?c cho SV di tham quan th?c t? t?i công ty

Xem ti?p...

antalya escort antalya escort bursa escort bursa escort konya escort konya escort
bedava bahis
Instagram Hashtag Generator