Giới thiệu khoa

Chức năng

-        Giảng dạy các môn giáo dục thể chất và quốc phòng.

-        Tổ chức các phong trào, hoạt động thể thao trong nội bộ nhà trường.

Các bộ môn trực thuộc

-        Giáo dục thể chất.

-        Giáo dục quốc phòng.

Quản lý khoa:

-        Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Trung Lục

-        Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Văn Trung

Liên hệ

-        ĐT: 08.37280874

-        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.