Thông báo

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 2020

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2020
 
1. Thời gian xét tuyển 3 đợt :
-         Đợt 1: từ 22/4 đến 30/06/2020 - Ngày 01/07 công bố kết quả.
-         Đợt 2: từ 01/07 đến 25/08/2020 - Ngày 26/08 công bố kết quả.
-     Đợt 3: Nếu chưa đủ chỉ tiêu thì đợt tuyển sinh bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện ngay sau khi kết thúc đợt trước đó. 
* Danh mục ngành xét tuyển xem tại đây
...
Đọc tiếp ...